Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dacl

Department of Aging and Community Living
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DC Department of Aging and Community Living for Vietnamese speakers.

Tên cơ quan: SỞ PHỤC VỤ NGƯỜI CAO TUỔI CỦA DC

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phục vụ Người cao tuổi DC là để ủng hộ, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các chương trình y tế, giáo dục, việc làm và các dịch vụ xã hội giúp tăng cường tuổi thọ, sự độc lập, nhân phẩm, và sự lựa chọn cho người cao tuổi trong thủ đô.

Các chương trình cốt lõi:

Được xây dựng để thực hiện các trách nhiệm về ủng hộ, lãnh đạo, quản lý, chương trình, và tài chính. Ở cấp độ chương trình, Sở Phục vụ Người cao tuổi giám sát hoạt động của hai chương trình ngay tại chỗ, là Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ cùng Chương trình Việc làm và Đào tạo cho Người cao tuổi. Ngoài ra, sở cũng phục vụ các cư dân DC có khuyết tật từ 18 tuổi trở lên.

Các dịch vụ:                                      

Chương trình Huấn nghệ và Tìm việc

Chương trình Huấn nghệ và Tìm việc cho Người Lao động cao tuổi (OWETP) giúp cư dân DC 55 tuổi trở lên tìm việc làm thông qua các chương trình đào tạo và thông qua các quan hệ hợp tác giữa chính quyền và tư nhân.

 

Thông tin và hỗ trợ

Trong các ngày làm việc trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, người cao tuổi, bà con, người chăm sóc và công chúng có thể gọi đến một địa điểm trung tâm để biết cách nhận các dịch vụ có sẵn cho người cao tuổi tại DC. Họ cũng có thể ghé qua văn phòng để nói chuyện với một nhân viên hoặc lấy các tài liệu in sẵn về các chương trình và dịch vụ.

 

Trung tâm Tài nguyên Một cửa

Trung tâm Tài nguyên của Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật (ADRC), là chặng dừng chân duy nhất của cư dân 60 tuổi trở lên và người khuyết tật 18 tuổi trở lên để có thông tin và dịch vụ cho hai thành phần này. Chỉ cần tiếp xúc một lần là biết hết các dịch vụ cho người cao tuổi và người khuyết tật ở khắp DC và nơi gần mình.

 

Chương trình Thực phẩm Bổ sung (CSFP) và Chương trình Dinh dưỡng (SFMNP)

Chương trình CSFP cung cấp thực phẩm và hướng dẫn dinh dưỡng cho người từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh, và trẻ em dưới sáu tuổi. Chương trình SFMNP cung cấp chi phiếu cho người tham gia để mua các loại trái cây và rau cải tươi.

 

Cơ quan chính

Tám cơ quan chính cung cấp nhiều dịch vụ xã hội và y tế trên khắp tám quận của thành phố. Các cơ quan này hoạt động như những chi nhánh để liên tục tăng cường sự liên kết giữa sở chúng tôi và người cao tuổi ở DC.

Họ có những dịch vụ chuyên chở, dinh dưỡng, tư vấn, giáo dục, quản lý vụ việc, tư vấn, bữa ăn cho nhà hay cho nhóm, thông tin và hỗ trợ, gọi điện thoại để biết chắc người đó an toàn, các chương trình tăng cường sức khỏe, giải trí và tiếp xúc với người khác.

 

 

 

 

Khu vực Phục vụ của các Cơ quan chính

 

Quận 1:

Terrific Inc.                                                                         

910 Westminster Street NW, Washington, DC 20009

(202) 882-1160

 

Quận 5:

Seabury Ward 5 Aging Services                   

2900 Newton Street NE, Washington, DC 20017          

(202) 529-8701

 

Quận 2:

Terrific Inc.          

1220 L Street NW, Washington, DC 20001                     

(202) 882-1160

 

Quận 6:

Seabury Ward 6 Aging Services                                

555 Water Street SW, Washington, DC 20024

(202) 397-1725

 

Quận 3:

IONA Senior Services                                

4125 Albemarle Street NW, Washington DC 20016   

(202) 966-1055

 

Quận 7:

East River Family Strengthening Collaborative

3917 Minnesota Avenue NE, Washington, DC 20019

(202) 534-4880

 

Quận 4:

Terrific Inc.                                                                      

 418 Missouri Avenue NW, Washington, DC 20009      

(202) 882-1160

 

Quận 8:                                                                                                                                                                                            

Family Matters Ward 8                                                       

4301 9th Street SE, Washington, DC 20032

(202) 562-6860

 

 

Mạng lưới Phục vụ Người cao tuổi

Sở Phục vụ Người cao tuổi DC tài trợ cho một số nhóm nằm trong mạng lưới (Mạng lưới Phục vụ Người cao tuổi) gồm 27 tổ chức phi lợi nhuận (trong đó có ba trường đại học) điều hành 33 chương trình cho người cao tuổi. Các dịch vụ này bao gồm Chăm sóc ban ngày, · Chăm sóc người bệnh lú lẩn, . Phụ chăm sóc, Quản lý vụ việc,· Tư vấn,· Tìm chỗ tạm trú khẩn cấp, · Việc làm,· Nhà ở tập thể,· Bữa cơm trưa cho nhóm,· Tư vấn bảo hiểm y tế,· Bữa ăn giao tận nhà,· Đến giúp tại nhà,· Cố vấn pháp lý,· Chăm sóc sức khỏe dài ngày,· Các trung tâm của người cao niên · Tư vấn dinh dưỡng, Các trung tâm giúp đỡ người cao tuổi và người khuyết tật, Giải trí và Kết bạn,· Giúp đỡ nghỉ ngơi,· Sự kiện đặc biệt, Chuyên chở,  và Các trung tâm bảo vệ sức khỏe.

 

Dịch vụ phiên dịch:

Nếu quý vị muốn biết thêm về các chương trình và dịch vụ của Sở Phục vụ Người cao tuổi, xin gọi cho chúng tôi ở số (202) 724-5626. Khi gọi hoặc đến thăm chúng tôi, xin cho biết nếu cần phiên dịch để chúng tôi tìm phương tiện phiên dịch cho quý vị.

 

Thông tin liên lạc:

DC Department of Aging and Community Living

500 K Street N.E.

Washington DC 20002

202-724-5626

dacl.dc.gov